Artykuł sponsorowany

Jak działa oświetlenie ewakuacyjne?

Jak działa oświetlenie ewakuacyjne?

Oświetlenie ewakuacyjne to kluczowy element bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej, biurowcach, centrach handlowych czy szkołach. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej widoczności w sytuacjach awaryjnych, takich jak pożar, awaria zasilania czy inne zagrożenia. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej, jak działa oświetlenie ewakuacyjne, jakie są jego rodzaje oraz jakie przepisy regulują jego stosowanie w Polsce.

Rodzaje oświetlenia ewakuacyjnego

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje oświetlenia ewakuacyjnego LED - stałe i awaryjne. Oświetlenie stałe to takie, które jest włączone na stałe i oznacza drogi ewakuacyjne oraz wyjścia ewakuacyjne. Zazwyczaj są to specjalne lampy LED, które emitują zielone światło i mają niewielkie zużycie energii. Oświetlenie awaryjne natomiast włącza się automatycznie w przypadku awarii zasilania lub innych sytuacji zagrożenia. Składa się ono z źródeł światła umieszczonych wzdłuż dróg ewakuacyjnych oraz nad drzwiami wyjściowymi.

Zasady działania oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie ewakuacyjne działa na zasadzie podtrzymania napięcia w obwodzie elektrycznym, nawet gdy nastąpi awaria zasilania. W przypadku oświetlenia awaryjnego, źródłem energii są baterie lub akumulatory, które zapewniają niezależne zasilanie przez określony czas, zazwyczaj co najmniej 60 minut. Oświetlenie ewakuacyjne musi być wyposażone w specjalne układy sterowania, które automatycznie włączają je w przypadku awarii zasilania oraz kontrolują na bieżąco stan naładowania baterii.

Przepisy dotyczące oświetlenia ewakuacyjnego w Polsce

W Polsce oświetlenie ewakuacyjne regulowane jest przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z tym rozporządzeniem, oświetlenie ewakuacyjne musi być zainstalowane we wszystkich budynkach użyteczności publicznej oraz innych obiektach, w których może przebywać duża liczba osób. Ponadto, przepisy określają minimalne natężenie światła na drogach ewakuacyjnych oraz czas działania oświetlenia awaryjnego.

Montaż i konserwacja oświetlenia ewakuacyjnego

Montaż oświetlenia ewakuacyjnego powinien być wykonany przez wykwalifikowaną ekipę, która posiada odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie w tego rodzaju instalacjach. Ważne jest również, aby oświetlenie ewakuacyjne było regularnie konserwowane i sprawdzane pod kątem sprawności oraz stanu naładowania baterii. W Polsce obowiązuje przepis, zgodnie z którym przegląd oświetlenia ewakuacyjnego powinien być przeprowadzany co najmniej raz na 6 miesięcy przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.