Artykuł sponsorowany

Jak uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła?

Jak uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła?

Pompa ciepła to coraz bardziej popularne rozwiązanie wśród Polaków, którzy chcą zmniejszyć koszty ogrzewania swojego domu i jednocześnie dbać o środowisko. Dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, takich jak powietrze, woda czy grunt, pompy ciepła pozwalają na znaczne obniżenie rachunków za energię. Warto zatem zastanowić się nad tym, jak uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż pompy ciepła.

Programy rządowe wspierające zakup pomp ciepła

W Polsce istnieje kilka programów rządowych, które oferują dofinansowanie do pomp ciepła. Jednym z nich jest Program Czyste Powietrze, który ma na celu poprawę jakości powietrza w naszym kraju poprzez wymianę starych, nieekologicznych systemów ogrzewania na nowoczesne i bardziej przyjazne dla środowiska rozwiązania. W ramach tego programu można uzyskać dofinansowanie nawet do 45% wartości inwestycji. Kolejnym programem jest Tarcza Termomodernizacyjna, która została wprowadzona w odpowiedzi na pandemię COVID–19. Jej celem jest wsparcie polskiej gospodarki poprzez inwestycje w termomodernizację budynków oraz rozwój energetyki odnawialnej. W ramach tego programu można uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż pompy ciepła w wysokości nawet do 50% kosztów inwestycji. Również program Moja Woda, choć skierowany głównie na inwestycje związane z gospodarką wodno–ściekową, może być źródłem dofinansowania na zakup i montaż pomp ciepła. W ramach tego programu można otrzymać dotację w wysokości nawet do 80% wartości inwestycji.

Wnioskowanie o dofinansowanie

Aby ubiegać się o dofinansowanie na zakup i montaż pompy ciepła, należy zgłosić się do odpowiedniej instytucji w swoim regionie. W przypadku Programu Czyste Powietrze jest to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Wnioski o dofinansowanie można składać zarówno online, jak i osobiście w siedzibie funduszu. Przed złożeniem wniosku warto sprawdzić, czy spełniamy wszystkie wymagane kryteria oraz przygotować niezbędną dokumentację. Do podstawowych warunków kwalifikacji należy m.in. posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której ma być zainstalowana pompa ciepła, oraz zgodność planowanej inwestycji z obowiązującymi przepisami prawa.