Artykuł sponsorowany

Jak wykonuje się ściankę szczelinową?

Jak wykonuje się ściankę szczelinową?

Ścianki szczelinowe to niezwykle istotny element w budownictwie, zwłaszcza w przypadku budowy fundamentów na trudnych gruntach czy realizacji głębokich wykopów. Dzięki nim można zabezpieczyć konstrukcję przed osiadaniem, wpływem wód gruntowych czy przemieszczeniem gruntu. Warto więc dowiedzieć się, jak wykonuje się ściankę szczelinową oraz jakie są jej zalety i zastosowania.

Wykorzystanie ścianek szczelinowych

Ścianki szczelinowe są stosowane przede wszystkim jako ściany szczelne, które mają za zadanie zabezpieczyć wykop przed wpływem wód gruntowych lub jako elementy konstrukcyjne, takie jak fundamenty czy ściany oporowe. Wykorzystuje się je także przy budowie tuneli, mostów czy tam. Ścianki szczelinowe mogą być wykonywane z betonu, stali lub mieszaniny tych dwóch materiałów. Ważną zaletą tego rozwiązania jest możliwość wykonania ścianek na dużą głębokość, nawet do kilkudziesięciu metrów.

Technologia wykonania

Proces wykonania ścianki szczelinowej opiera się na kilku etapach. Najpierw na terenie budowy wykonuje się wykop o odpowiedniej głębokości i szerokości. Następnie w dno wykopu wprowadza się specjalną mieszankę bentonitowo-cementową, która ma za zadanie utrzymanie ścian wykopu w pionie oraz zapobieganie przemieszczeniu gruntu. Kolejnym etapem jest wprowadzenie do wykopu kasetonów, które są elementami konstrukcyjnymi ścianki szczelinowej. Kasetony te są montowane jeden na drugim, aż do osiągnięcia wymaganej wysokości. Ostatnim etapem jest wypełnienie przestrzeni między kasetonami betonem, który po stwardnieniu tworzy ciągłą ściankę szczelinową.

Zabezpieczenie przed wpływem wód gruntowych

Ścianki szczelinowe są doskonałym rozwiązaniem w przypadku budowy na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej mieszanki bentonitowo-cementowej oraz szczelnych kasetonów można skutecznie zabezpieczyć wykop przed wpływem wody. Ważne jest jednak, aby podczas realizacji prac dbać o właściwe utrzymanie pionu ścian wykopu oraz kontrolować jakość mieszanki bentonitowej. W przeciwnym razie może dojść do osiadania gruntu czy przemieszczenia ścianki szczelinowej.