Artykuł sponsorowany

Jakie certyfikaty bezpieczeństwa powinny mieć butle z gazem?

Jakie certyfikaty bezpieczeństwa powinny mieć butle z gazem?

Bezpieczeństwo podczas korzystania z butli gazowych jest niezwykle ważne, dlatego warto zwrócić uwagę na posiadane przez nie certyfikaty. W Polsce obowiązują normy i przepisy, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania butli gazowych, zarówno w przemyśle, jak i w domu. W niniejszym artykule przedstawiamy, jakie certyfikaty powinny posiadać butle z gazem oraz na co zwrócić uwagę przy ich wyborze.

Jakie normy obowiązują w Polsce dotyczące butli gazowych?

W Polsce obowiązują przede wszystkim normy europejskie (EN) oraz krajowe (PN), które regulują produkcję, użytkowanie i kontrolę butli gazowych. Najważniejszą z nich jest norma PN-C 96024, która określa wymagania dla butli stalowych przeznaczonych do przechowywania gazu propan-butan. Ponadto, istnieje również norma PN-C 96025, która dotyczy butli aluminiowych oraz PN-C 96026 – określająca wymagania dla butli kompozytowych. Warto zaznaczyć, że butle powinny być również zgodne z dyrektywą PED 2014/68/UE, która reguluje zagadnienia związane z ciśnieniem.

Tak, każda butla gazowa powinna posiadać atest wydany przez jednostkę notyfikowaną, która potwierdza, że dany egzemplarz spełnia wszystkie wymagane normy i przepisy. Atest taki jest gwarancją bezpieczeństwa i jakości butli, a jego brak może świadczyć o nieprawidłowościach w produkcji lub eksploatacji urządzenia. Przykładem atestu może być certyfikat TÜV, który jest powszechnie uznawany na terenie Unii Europejskiej. Warto zwrócić uwagę na datę ważności atestu, gdyż po upływie tego terminu butla powinna zostać poddana kontroli technicznej.

Gdzie można sprawdzić, czy dana butla posiada wymagane certyfikaty?

W przypadku zakupu nowej butli gazowej, informacje o posiadanych certyfikatach powinny być dostępne na etykiecie lub w dokumentacji towarzyszącej produktowi. Jeśli natomiast mamy do czynienia z używaną butlą, np. taką jak Gaz w Parczewie, warto poprosić sprzedawcę o przedstawienie stosownych dokumentów potwierdzających zgodność z normami. Ponadto, na samym cylindrze powinny być umieszczone oznaczenia informujące o parametrach technicznych oraz numerze atestu. W razie wątpliwości warto skonsultować się z fachowcem lub jednostką notyfikowaną.