Artykuł sponsorowany

Jakie są najpopularniejsze rodzaje kruszyw?

Jakie są najpopularniejsze rodzaje kruszyw?

Kruszywa to nieodłączny element budownictwa, wykorzystywane zarówno w pracach drogowych, jak i przy wznoszeniu budynków. Ich rodzaje oraz zastosowanie różnią się w zależności od potrzeb i wymagań inwestorów. W Polsce najpopularniejsze rodzaje kruszyw to żwir, piasek, tłuczeń oraz kruszywo betonowe. W poniższym artykule przedstawimy te najbardziej powszechne rodzaje kruszyw, ich właściwości oraz zastosowanie.

Rodzaje kruszyw, ich charakterystyka i zastosowania

Żwir to naturalne kruszywo, które powstaje w wyniku procesów erozji skał. Jego ziarna mają średnicę od 2 do 200 mm i są zaokrąglone lub lekko spłaszczone. Żwir jest wykorzystywany w budownictwie drogowym jako podbudowa dróg oraz przy tworzeniu nawierzchni drogowych. Ponadto, żwir jest często stosowany jako materiał drenażowy, umożliwiający odprowadzenie wody z terenu budowy. Jego zaletami są przede wszystkim duża nośność, odporność na ściskanie oraz łatwość układania.

Piasek to drobnoziarniste kruszywo naturalne o ziarnach o średnicy od 0,063 do 2 mm. Jest on niezbędny w budownictwie, gdyż stanowi jeden z głównych składników betonu. Piasek jest także stosowany jako podsypka pod kostkę brukową czy płyty chodnikowe. W Polsce występuje wiele rodzajów piasków, różniących się między sobą właściwościami oraz zastosowaniem. Najbardziej popularne są piaski kwarcowe, które ze względu na swoją twardość i odporność na ścieranie są idealne do produkcji betonu.

Tłuczeń to kruszywo w Łochowie pochodzenia skalnego, które powstaje w wyniku mechanicznego rozdrabniania skał, takich jak bazalt, granit czy wapień. Jego ziarna mają średnicę od 31,5 do 250 mm i są nieregularne oraz ostrokrawędziste. Tłuczeń jest wykorzystywany głównie w budownictwie drogowym jako materiał na podbudowę dróg oraz przy tworzeniu nawierzchni drogowych o dużym natężeniu ruchu. Ze względu na swoją wytrzymałość i odporność na ściskanie, tłuczeń jest także stosowany przy budowie nasypów kolejowych oraz fundamentów budynków.

Kruszywo betonowe to materiał powstający z recyklingu betonu, który jest pozyskiwany z rozbiórki budynków czy konstrukcji. Jego ziarna mają średnicę od 0,063 do 200 mm i są nieregularne oraz ostrokrawędziste. Kruszywo betonowe jest wykorzystywane głównie jako zamiennik kruszyw naturalnych, takich jak żwir czy tłuczeń, w budownictwie drogowym oraz przy wznoszeniu budynków. Ze względu na swoje właściwości oraz niższą cenę w porównaniu do kruszyw naturalnych, kruszywo betonowe cieszy się coraz większą popularnością.