Artykuł sponsorowany

Kiedy możliwa jest refundacja aparatu słuchowego dla emeryta?

Kiedy możliwa jest refundacja aparatu słuchowego dla emeryta?

Utrata słuchu może znacząco wpłynąć na jakość życia emerytów, utrudniając codzienną komunikację i ograniczając aktywność społeczną. W Polsce istnieje wiele możliwości uzyskania refundacji aparatu słuchowego dla osób starszych, które pomagają w pokryciu kosztów tego niezbędnego urządzenia. W artykule przedstawiamy, kiedy i jak można ubiegać się o zwrot kosztów aparatu słuchowego dla emeryta.

Kryteria kwalifikacji do refundacji

Aby ubiegać się o refundację aparatu słuchowego, emeryt musi spełnić określone kryteria. Przede wszystkim konieczne jest posiadanie orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności ze względu na utratę słuchu. Orzeczenie takie może wystawić lekarz specjalista laryngolog na podstawie przeprowadzonej audiometrii tonalnej. Ponadto, osoba ubiegająca się o refundację musi być ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz posiadać aktualne skierowanie na aparat słuchowy od lekarza pierwszego kontaktu lub laryngologa. Warto dodać, że refundacja aparatu słuchowego dla emeryta w Barlinku dotyczy tylko wybranych modeli aparatów słuchowych, które są dostępne w ramach umowy z NFZ.

Procedura ubiegania się o refundację

Proces ubiegania się o refundację aparatu słuchowego dla emeryta składa się z kilku etapów. Po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności i skierowania na aparat, należy udać się do wybranego punktu protetycznego, który współpracuje z NFZ. Tam specjalista dobierze odpowiedni model aparatu zgodnie z potrzebami pacjenta oraz przeprowadzi jego adaptację. Następnie, protetyk wystawi wniosek o refundację, który należy złożyć w oddziale NFZ wraz z dokumentacją medyczną potwierdzającą utratę słuchu.

Wysokość refundacji i dopłaty

Wartość refundacji aparatu słuchowego dla emeryta zależy od stopnia utraty słuchu oraz modelu urządzenia. W przypadku aparatów słuchowych dostępnych w ramach umowy z NFZ, refundacja może pokryć nawet 100% kosztów zakupu urządzenia. Jednakże, jeśli pacjent zdecyduje się na zakup droższego modelu aparatu, różnica w cenie musi zostać pokryta we własnym zakresie. Należy również pamiętać, że refundacja dotyczy tylko jednego aparatu słuchowego na jedno ucho, więc jeśli istnieje potrzeba zakupu dwóch aparatów, drugi musi zostać sfinansowany przez pacjenta. W niektórych przypadkach możliwe jest również uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego z innych źródeł, takich jak gminy czy organizacje pozarządowe.