Artykuł sponsorowany

Kiedy zachodzi potrzeba kalibracji kluczy dynamometrycznych?

Kiedy zachodzi potrzeba kalibracji kluczy dynamometrycznych?

Klucze dynamometryczne to niezastąpione narzędzia, które pozwalają na precyzyjne dokręcanie śrub i nakrętek z określonym momentem obrotowym. Właściwa kalibracja klucza dynamometrycznego jest kluczowa dla utrzymania jego dokładności i niezawodności, co ma bezpośredni wpływ na jakość pracy oraz bezpieczeństwo użytkowania. W artykule omówimy, kiedy zachodzi potrzeba kalibracji kluczy dynamometrycznych, jakie są objawy wskazujące na konieczność kalibracji oraz jak przebiega ten proces.

Częstotliwość kalibracji kluczy dynamometrycznych

Zaleca się przeprowadzanie kalibracji klucza dynamometrycznego co najmniej raz w roku lub po wykonaniu około 5000 cykli pracy, w zależności od tego, która z tych wartości zostanie osiągnięta wcześniej. Częstotliwość kalibracji może być jednak różna w zależności od producenta narzędzia, jego modelu oraz warunków eksploatacji. W przypadku intensywnego użytkowania klucza dynamometrycznego, np. w warsztatach samochodowych czy przemyśle, zaleca się przeprowadzanie kalibracji nawet co trzy miesiące.

Objawy wskazujące na konieczność kalibracji

Istnieje kilka objawów, które mogą wskazywać na konieczność kalibracji klucza dynamometrycznego. Po pierwsze, jeśli zauważymy, że moment obrotowy jest niewłaściwy lub nieosiągalny, może to być sygnał do sprawdzenia dokładności narzędzia. Po drugie, jeśli klucz dynamometryczny uległ upadkowi lub został uszkodzony mechanicznie, warto przeprowadzić kalibrację w celu upewnienia się, że nadal działa poprawnie. Po trzecie, jeśli klucz był używany do dokręcania elementów o dużym momencie obrotowym, co mogło spowodować przekroczenie jego zakresu pracy, konieczna może być kalibracja.

Proces kalibracji kluczy dynamometrycznych

Kalibracja klucza dynamometrycznego polega na sprawdzeniu i ewentualnym dostosowaniu jego dokładności w stosunku do wzorca. Proces ten powinien być przeprowadzany przez specjalistyczne laboratoria lub serwisy, które posiadają odpowiednie uprawnienia oraz certyfikaty potwierdzające ich kompetencje. W trakcie kalibracji mierzone są wartości momentu obrotowego generowanego przez klucz dynamometryczny przy różnych ustawieniach oraz porównywane z wartościami wzorcowymi. Jeśli różnice pomiędzy wartościami zmierzoneymi a wzorcowymi przekraczają dopuszczalne tolerancje, następuje korekta ustawień narzędzia.