Artykuł sponsorowany

Na jakich zasadach można otrzymać kredyt z niskim dochodem?

Na jakich zasadach można otrzymać kredyt z niskim dochodem?

Czy osoba o niskim dochodzie może liczyć na kredyt? Wbrew pozorom, takie rozwiązanie jest możliwe, choć wymaga spełnienia określonych warunków. W poniższym artykule przedstawiamy, na jakich zasadach można otrzymać kredyt z niskim dochodem oraz jakie są najważniejsze czynniki wpływające na zdolność kredytową.

Zdolność kredytowa – klucz do sukcesu

Zdolność kredytowa to kluczowy czynnik, który decyduje o tym, czy bank udzieli kredytu z niskim dochodem. Oznacza ona zdolność do regularnego spłacania zobowiązań finansowych wraz z odsetkami. Banki oceniają zdolność kredytową na podstawie różnych parametrów, takich jak wysokość dochodów, staż pracy, wiek czy historia kredytowa. Osoba o niskim dochodzie może poprawić swoją zdolność kredytową, np. poprzez wydłużenie okresu kredytowania, co pozwoli na obniżenie miesięcznych rat. Ważne jest także unikanie zadłużenia oraz terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań finansowych.

Gwarant lub współkredytobiorca – wsparcie w uzyskaniu kredytu

Osoba o niskim dochodzie może zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu, korzystając z pomocy gwaranta lub współkredytobiorcy. Gwarant to osoba, która zobowiązuje się do spłaty kredytu w przypadku, gdy kredytobiorca nie będzie w stanie tego zrobić. Współkredytobiorca natomiast jest wspólnie z kredytobiorcą odpowiedzialny za spłatę zobowiązania. W obu przypadkach, bank bierze pod uwagę dochody gwaranta lub współkredytobiorcy, co może znacząco poprawić zdolność kredytową osoby o niskim dochodzie.

Kredyty społeczne i rządowe programy wsparcia

W Polsce istnieją różne formy wsparcia dla osób o niskich dochodach, które chcą uzyskać kredyt. Jednym z takich rozwiązań są kredyty społeczne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz instytucje finansowe współpracujące z BGK. Kredyty te są skierowane do osób, które nie spełniają wymogów banków komercyjnych, a ich oprocentowanie jest niższe niż w przypadku tradycyjnych kredytów. Innym przykładem rządowego programu wsparcia jest program "Mieszkanie dla Młodych", który umożliwia uzyskanie dopłaty do wkładu własnego oraz korzystniejszych warunków kredytowania. Warto zatem sprawdzić, czy można skorzystać z takich rozwiązań, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu z niskim dochodem.